Ordførerens info uke 41

7 okt

Forrige mandag var det møte i styringsgruppa for nybygg til oppfølgingstjenesten. Det er satt av 22 millioner til dette byggeprosjektet. Prosjektet består av 2 – 3 bygg, der hovedbygget plasseres nedenfor helsetunet. Arkitekt er på plass, og opplegg for å involvere brukergruppene starter opp. Byggene skal etter planen stå ferdig sommeren 2015.

Tirsdag møtte vi en gruppe innbyggere som har planer om nye boligfelt – nesten 300 mål med boligtomter rundt om i kommunen. Onsdag var vi i møte med Forsvarsbygg om det som skal skje i forbindelse med Kampflybasen.  Torsdag var det formannskapsmøte, der asylmottak ble drøftet. Vi gjør en henvendelse til Norsk Mottaksdrift om temaer som vaktordning/bemanning, aktivitetsopplegget, fasiliteter for beboerne – og øvre tak på antallet som kan komme til kommunen. Endelig avgjørelse skjer rundt uke 45.

Arbeidsgruppa som ser på ny gymsal/hall/svømmehall i forbindelse med ny Åsly skole hadde torsdag sitt første møte – et produktivt og positivt møte. Ellers jobbes det med å få folkebiblioteket inn i den nye skolen, samt en aula med 250 sitteplasser (uttrekkbart amfi).  

Fredag var det møte med AtB om hurtigbåt og kaianlegg i Hasselvika. Den første hurtigbåten med frontlasting kommer 1. mars neste år. Vår utbygging for de nye båtene er kostnadsberegnet til 14 millioner. Halvparten skal dekkes av fylket. Vi får inn en ny båtrute på fredager; 17.00 fra Trondheim, 17.45 i Hasselvika. Ellers ingen endringer om vårt rutetilbud.

Fredag ble brua over Trondheimsfjorden presentert for en gruppe forskere og folk fra finansdepartementet.

Kommende uke er det 2-dagers samling om kommunal beredskap, samt en del andre møter: flyktningarbeid, formidlingsbygg Kystens Arv, strategi Rissa kommune/Rissa Utvikling etc. Onsdag er det verdensdag for psykisk helse.  Innbyggerne i Rissa er Norges mest aktive brukere av kommunens facebook-side. Det er flott. God høstferie!