Ordførerens info uke 42

14 okt

I morgen, tirsdag, er det kommunestyremøte. Mange saker skal opp til behandling. Tertialrapport ut august viser en minus på 2,4 millioner. Første tertial (ut april) viste et minusresultat på 4,6 millioner. Holder vi fokus på økonomien bør det være mulig å unngå minus også i år. Men samtidig viser det med all tydelig hvor viktig det var å ta de grepene vi gjorde i vår.

Ellers behandles tilstandsrapport for grunnskolene i Rissa – mye positiv lesning. 2012 og 2013 er de to beste årene som er registrert med hensyn på grunnskolepoeng (avsluttende karakterer på vitnemålet) med henholdsvis 42,8 og 41,4. På kommunebarometret har Rissaskolen en utrolig fin framgang; fra 165. plass i 2012 til 88 i 2013. Fram 77 plasser, og Rissaskolen er nå 5. best i fylket.

Vi har en sak om prinsippene i forbindelse med at vi har innført fritt skolevalg, og planprogrammet forKommuneplanens samfunnsdel skal vedtas.

Vi er i ferd med å starte opp et interkommunalt samarbeidsprosjekt for plan, miljø og landbruk mellom Åfjord, Leksvik og Rissa – som skal opp til behandling.

Vi skal behandle et forslag om å la Rissa Utvikling stå for salg av kommunens utviklingseiendommer.

Vi har fått endret eierbrøken til Trøndelag brann- og redningstjeneste, slik at Rissa går ned fra 4,7 % til 3,0 %. Det utgjør over 2 millioner i redusert kostnader for Rissa kommune. Den nye avtalen må godkjennes.

Arbeidet med nyskolen går fort, og prosjektleder Knut Solberg vil orientere om det som har skjedd siden sist.

Ellers har formannskapet stilt Norsk Mottaksdrift en del spørsmål vi ønsker svar på i forbindelse med eventueltasylmottak. Dette går på vakthold, muligheter for aktivitet, antall på Langørjan og totalt i kommunen, fasiliteter påLangørjan etc. Kommunestyret har denne saken opp i uke 45 eller 46.

Ellers vil vi samarbeide med Leksvik for å påse at lensmannskontor, antall ansatte og nærpolitiordningen ikke skal bli svekket i forbindelse med ny politireform.