Ordførerens info uke 43

21 okt

I forrige uke var det kommunestyremøte. Rissa Kommune skal fortsatt ha fritt skolevalg, og flertallet vedtok at retten til fri skoleskyss og spesialundervisning også følger elever som velger å bytte skole. Interkommunalt samarbeidsprosjekt for plan, miljø og landbruk mellom Åfjord, Leksvik og Rissa – ble vedtatt. Rissa Utvikling skal stå for salg av kommunens utviklingseiendommer. Vi vedtok ny eierbrøk i Trøndelag brann- og redningstjeneste, slik at Rissa reduserer sine kostnader med over 2 millioner. Prosjektleder Knut Solberg orienterte om det som har skjedd rundt ny skole siden sist. Antall entreprenører/arkitekter som står igjen er redusert fra 11 til 4. Klagefristen for de som ikke lenger er med har gått ut. Om det skal være passivhus eller lavenergihus blir avgjort i februar. Gymsal/hall/svømmehall ble diskutert – i forbindelse med Rissahallen.

Formannskapet har fått svar på sin henvendelse til Norsk Mottaksdrift om temaer som vaktordning/bemanning, aktivitetsopplegg, fasiliteter for beboerne – og øvre tak på antallet som kan komme til kommunen. Endelig avgjørelse skjer rundt uke 45/46. Kommuneledelsen har hatt møte med UDI. Ellers jobber kommunen på spreng med en konsekvensutredning; der alle aktuelle enheter, lensmann etc. analyserer hva som blir konsekvensen ved et eventuelt mottak.

Fosenkommunene sliter med utdaterte nettsider, og onsdag møtte vi 13 aktuelle leverandører som er interessert i å være med å utforme neste generasjons nettsider for Fosen, «Døgnåpen forvaltning», som skal tas i bruk i slutten av 2014.

Det er snart 4000 som har sett den nye filmen om Rissa, som ble lagt ut i helgen.

https://www.youtube.com/watch?v=xP2cfn6-nmg&feature=youtube_gdata_player

Frp fremmet en interpellasjon i kommunestyret om å få hovedutvalg for landbruk, teknisk, og miljø til å se på lokal forskrift om ferdsel med motorbåt og sjøfly på vann og innsjøer i Rissa. I dag er det kun Botn og Storvatnet en har lov til å bruke motor. På Storvatnet begrenset til kun 5 hk. Flott initativ!

Ellers var det 42 par som giftet seg i Rissa i 2012. En økning på hele 83 %. Da snakker vi om jordnær lykke.

I NM for facebook vant Rissa som tidligere sagt kategorien for mest aktive innbyggere. I slutten av forrige uke ble det klart at vi også vant NM samlet. Vi var blant topp 25 i landet i alle 6 kategorier. Gratulerer!