Ordførerens info uke 44

28 okt

Fredag hadde vi besøk av en gruppe fra Sør-Trøndelag idrettskrets, fylket og Trondheim som var på befaring på Stadsbygd for å se den flotte hallen som virkelig begynner å ta form. Åpning 1. februar. Stadsbygd Idrettslag gjør en fantastisk jobb for å få på plass dette flotte bygget!

Den samme gruppa møtte også arbeidsgruppa som ser på ny hall/gymsal/svømmehall i forbindelse med ny Åsly skole. Et meget godt og informativt møte, og neste steg for gruppa blir å dra på befaring for å se på hvilke muligheter og halltyper som finnes.

I forbindelse med konsekvensutredningen om asylmottak ble det klart at vi som kommune må be om søknad fra Norsk Mottaksdrift om bruksendring – fordi brannkrav for ubemannet asylmottak er annerledes enn da Bue-stiftelsen drev. Det gjør at det antagelig ikke blir noe asylmottak på Langørjan i denne omgang. Vi vil komme tilbake med mer informasjon om dette i nær framtid.

Rissa Utvikling hadde møte på mandag. Turistinformasjon for neste sommer ble diskutert. Fosen Næringsallianse var en annen sak på dagsorden. En arbeidsgruppe har jobbet fram et strategidokument – strategisk næringssamarbeid for Fosen. Vi mener den er god, men må spisses og lages mer konkret.

I helgen åpnet minneutstillingen for Magne Sandøy’s kunst på Salteriet kulturbrygge i Råkvåg. Neste helg blir det også mulig å se denne flotte utstillingen som Stjørnagruppa og Rissa kunstforening samarbeider om.

Søndag ble Rissa kirkes 125-årsjubileum markert med en jubileumsgudstjeneste. Spennende å høre om kirkas historie. Flott arrangement – og god kake!

Gratulerer til Håkon Skånøy som fylte 100 år sist onsdag.

Vi har fått svært mange positive tilbakemeldinger på filmen vi lagde om Rissa. Nå lager vi flere kortere versjoner som er mer spisset mot turister – og i arbeidet for å få flere innbyggere.