Ordførerens info uke 45

4 nov

Mandag var det eiermøte i Trønderenergi, der satsing på vindkraft og utbytte til eierne (kommunene) var viktige saker.

Tirsdag var det møte med fylkeskommunen om finansiering av nytt Hurtigbåtanlegg på Hysnes. Fylket ga uttrykk for at de var positiv til å dekke halparten av kostnadene – inntil 7 millioner.

Onsdag var det 20 års jubileum for P5 Fosen. Radioen drives i stor grad av frivillig innsats, og det er mange som fortjener heder i den forbindelse. Henrik Kløven ble påskjønnet for sin innsats gjennom ti år. Den formidable arbeidet han har gjort i overformynderiet i Rissa kommune ble også omtalt.

Torsdag var det formannskapsmøte. Næringsliv og boligbygging stod på dagsorden. Det samme gjorde salg av Skaugdalen skole. Her er det noen momenter som skal avklares før endelig beslutning tas i formannskapet 28.11.13.

Fredag var det Frokostmøte der næringsliv, videregående skole etc. samles. Oppmøtet var godt – 50 deltagere. Organisering av de videregående skolene i Fosen, muligheter for næringslivet i Fosen ved utbyggingen av kampflybasen og Vikingbasen på Kvithyll var tema.

Petter Bakøy AS ble gratulert for den store rehabiliterings-kontrakten de fikk i oktober.

I uken som kommer skal vi mandag jobbe for «Norges flotteste kystkulturmuseum» på Kystens Arv, og ny arbeidsgiveravgiftssone; samt befaring av idrettshaller. Tirsdag er det etablererkurs. Onsdag møte i Kysten er klar og kveldsmøte i formannskapet, der temaet er «Regional tilhørighet og interkommunalt samarbeid» – det blir spennende.

Fredag er det styremøte og rådsmøte i Fosen Regionråd, der leder og nestleder for regionrådet skal velges for neste to år. Jeg har allerede sittet som leder i 2 år – tiden går fort. Budsjettet for Fosen Regionråd og samarbeidsordningene 2014 blir behandlet. I forslaget ligges det opp til en ikke ubetydelig reduksjon i bevilgningene.

I vinter skal det tas ut forurenset masse i Gurulia (Sytebanen). Arbeidet er allerede i gang. Foreslått nytt bruksområde er som kjent Crossbane/Motorcross.

Onsdag morgen gikk en av våre leger, Marcus Kleveland Berg, bort. Vår dypeste medfølelse går til familie og arbeidskolleger.