Ordførerens info uke 46

11 nov

Mandag møtte vi MIST og fylkeskommunen for å få fortgang i arbeidet med nytt museet på Kystens Arv. Vi hadde også møte med fylkeskommunen for å diskutere arbeidsgiveravgiftssonen i Rissa og Leksvik.

Onsdag var det kveldsmøte i formannskapet. Temaet var «Regional tilhørighet og interkommunalt samarbeid». Den nye regjeringen vil jobbe for mer robuste kommuner, og vi ønsker å ligge i forkant med dette arbeidet – vi ønsker å samarbeide tettere med nabokommunene våre.

Torsdag hadde vi tilsyn fra Fylkesmannen for å vurdere Rissa kommunes arbeid med samfunnssikkerhet og kriseberedskap. Det ble null avvik og Fylkesmannen oppsummerte: «Rissa kommune jobber helhetlig, systematisk og kontinuerlig med samfunnssikkerhet og beredskap. Samfunnssikkerhetsarbeidet i Rissa kommune blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte».

Fredag var det styremøte og rådsmøte i Fosen Regionråd, der jeg ble valgt som styreleder for to nye år. Har en ambisjon om at Fosen regionråd skal bli flinkere til å fronte det som er viktig for oss på Fosen framover. Bru over Trondheimsfjorden, videregående skoler etc. I møtet ble budsjettet for samarbeidsordningene behandlet. Bevilgningene til fleste ordningene reduseres med ca. 5 % reelt. Rådmennene har gjort et grundig og godt arbeid i denne prosessen. Vi lagde også en uttalelse om å bevare videregående skole i Leksvik.

Mandag har jeg møte i stortinget, der jeg tar opp en rekke saker som er viktige for kommunen: Fosenvegene, landbruk, arbeidsgiveravgift, Museet på kystens arv, Langørjan, Hysnes Helsefort, mm.

Torsdag er det kommunestyremøte. Antall flyktninger vi skal bosette i perioden 2014-16 er en av sakene vi må ta stilling til. Ellers gjør vi unna mye av orienteringssakene i dette møtet, slik at vi i desember-møtet kan konsentrere oss om neste års budsjett. Blant orienteringssakene er: Mottak av flyktninger, nytt fra Rissa Utvikling, Ungdomshuset i Rissa sentrum, Barneverntjenesten, Folkehelse, finansforvalteren vår: Grieg Investor, Budsjett 2014, ny skole og utviklingen på Hysnes.

Torsdag kveld er det møte i effektiviseringsutvalget, der vi skal jobbe med budsjett for 2014.

Næringsarealet til Vikingbase skal opp i formannskapet 28.11.13, og arealet ligger nå ute til salgs. Dette formannskapsmøtet er felles med Leksvik.