Ordførerens info uke 47

18 nov

Da er en stormfull helg over, og enkelte plasser har stormen og de store nedbørsmengdene ført med seg ødeleggelser, som fylkesveg 720 ved Berget i Skaugdalen.

Mandag i forrige uke hadde jeg møte med blant andre leder i transportkomiteen på stortinget. Ny kostnadsberegning på veien Stadsbygd-Rørvik; samt den urettferdige fordelingen mellom kommunene i Fosenveg-prosjektet var hovedtema; men en rekke andre saker Rissa er opptatt av ble også tatt opp: Arbeidsgiveravgift, Langørjan, Kystens Arv, snøscooter, landbruk og Hysnes Helsefort.

Torsdag var det kommunestyremøte der vi også behandlet Fosenvegenes nye kostnadsberegning, og vi fikk et enstemmig vedtak om å be Fosenvegene om en skriftlig garanti til Rissa kommune om at Fv 717 Skaret fra delpakke 1 og Fv 717 Bradden –i delpakke 2 SKAL gjennomføres:

  1. før pakke 3 startes opp
  2. at det settes av tilstrekkelige midler til disse to Rissa-prosjektene
  3. at omfanget av prosjektene opprettholdes, slik at disse prosjektene ikke bare reduseres til flikking og reasfaltering av eksisterende vei.

Antall flyktninger vi skal bosette i perioden 2014-16 var en annen sak vi tok stilling til. 14, 12 og 12 ble antallet vi skal bosette de kommende 3 år. IMDI ba oss om 20, 15 og 15.

Rissa er blant kommunene som får være med på forsøksordning for fornøyelseskjøring med snøscooter i utmark. Det kan bli mulig at vi allerede i vinter kan legge til rette for snøscooterløyper. Det er i så fall utrolig viktig at vi gjør dette på en skikkelig og skånsom måte både for natur og andre brukere, slik at dette kan bli noe varig og positivt.

Ellers jobber vi for å få til et enda tettere samarbeid med nabokommunene våre. Vi hadde møte med Leksvik på fredag. Vi planla felles formannskapsmøte, og vi diskuterte hvilke nye områder vi kan samarbeide på. På tirsdag har vi et tilsvarende møte med Åfjord og Leksvik.

I kommende uke er det presentasjon av boligmarkedsanalysene for Kysten er klar-kommunene, samarbeidsmøte Rissa-Leksvik-Åfjord og Yrkesmesse. Vi skal ha møte med pendlerforeningen om hurtigbåtanløp, og Rissa Utvikling og Trøndelag Reiseliv arrangerer kurset «Godt Vertskap» onsdag og torsdag i Råkvåg.