Ordførerens info uke 48

25 nov

Vi holder nå på med møter vedrørende sentrumsplanen i Hasselvika. Tirsdag og torsdag i forrige uke var det møter med innbyggere, hytteeiere, lag- og organisasjoner. Tirsdag denne uken er det næringslivet sin tur.

Vi har hatt to møter med nabokommunene våre for å se på flere samarbeidsområder, både med Leksvik og Åfjord. Det er fortsatt mange områder vi kan samarbeide tettere på.

Tirsdag var det yrkesmesse i Rissahallen, der næringslivet og utdanninginstitusjoner stilte opp for å orientere 10-klassingene om alle muligheter som finnes.

 

Rissa Utvikling og Trøndelag Reiseliv arrangerer kurset «Godt Vertskap» onsdag og torsdag i Råkvåg. Vi har utrolig mye flott å vise fram i kommunen vår, og mange som jobber innen reiseliv og turisme. Det er viktig at alle kjenner til hverandre, og at vi får et godt system for å informere om alt som finnes.

Mandag er det møte i Rissa Utvikling. Onsdag er det møte i LORIF og styremøte i Fosenvegene om kvelden.

Torsdag er det møte i formannskapet, der vi blant annet skal behandle: Salg av Skaugdalen skole, Salg av næringseiendom på Kvithyll og Budsjett for 2014. Siste halvdel av møtet er sammen med Leksvik formannskap, der vi tar opp tema som interkommunalt samarbeid på planområdet, etablering av Øyeblikkelig hjelp døgnopphold/Kommunalt akutt døgnopphold, og felles uttalelse om politidistrikt.

Fredag er det samling i Rissahallen, der vi ser på hvordan vi skal sikre et helhetlig og godt opplæringsløp fra barna starter i barnehagen til de fullfører videregående opplæring.