Ordførerens info uke 49

2 des

Formannskapene i Rissa og Leksvik hadde torsdag felles møte der tettere samarbeid stod på dagsorden. Interkommunalt samarbeid på plan, landbruk og miljø ble vedtatt; og formannskapet i Rissa vedtok også enstemmig at Leksvik og Rissa kommuner skal etablerer øyeblikkelig hjelp døgnopphold/KAD ved Rissa Helsetun – med forventet oppstart høsten 2014; og at felles legevakt for Leksvik og Rissa kommuner opprettholdes i Vanvikan. Formannskapet i Leksvik behandler disse sakene mandag kveld. En uttalelse om politianalysen/lensmannskontor ble enstemmig vedtatt i begge formannskapene.

I ei tid der det blir mer og mer snakk om mer robuste kommuner, mener formannskapet det er viktig å ligge i forkant – og utvikle et tettere samarbeid – slik at man styrer prosessene i den retning kommunene selv ønsker. Det er på mange områder lettere å få til gode tjenester for innbyggerne i en kommune med over 10 tusen innbyggere – enn det er for to halvstore. Rissa og Leksvik har utrolig mange fellesnevnere. Vi er med på 55 interkommunale samarbeidsordninger, de aller fleste felles mellom Rissa og Leksvik. Begge er med i Trondheimsregionen, samtidig som begge er med i Fosen regionråd. Næringslivet i de to kommunene har allerede et utstrakt samarbeid.

Formannskapet i Rissa ba administrasjonen om å starte arbeidet med å utrede kommune-sammenslåing av Leksvik, Åfjord og Rissa kommuner. Elementer formannskapet mente burde utredes: inntektsrammer / økonomi, «gulrøtter» (tilskudd for å stimulere til sammenslåing) og effekt på tjenesteproduksjonen i de tre kommunene.

I formannskapsmøtet torsdag ble det også vedtatt å selge Skaugdalen skole for 1 krone, men at kjøper ikke får økonomisk støtte fra Rissa kommune, hverken til drift eller investeringer.

Mandag skal vi til Kommunaldepartementet for å argumentere for lavere arbeidsgiveravgift. Torsdag kveld er det åpent møte i gymsalen på Åsly, der vi informerer om sentrumsplan, ny Åsly skole og nybygget til oppfølgingstjenesten. Fredag er det møte i Trondheimsregionen, der bru over Trondheimsfjorden er et viktig tema for oss. Rissa Utvikling og Rissa kommune setter av 400 tusen til å arbeide videre med brua neste år.