Ordførerens info uke 50

9 des

Mandag besøkte vi Kommunaldepartementet for å argumentere for lavere arbeidsgiveravgift. Tirsdag møtte vi representant for dem som lager statistikken som ligger til grunn for arbeidsgiveravgifta. Det er ingen tvil om at vi bør ha en god sak – selv om vi ser det er tungt å vinne frem med dette. Formannskapet i Leksvik vedtok mandag kveld at Leksvik og Rissa kommuner skal etablerer øyeblikkelig hjelp døgnopphold/KAD ved Rissa Helsetun – med forventet oppstart høsten 2014. Dermed har begge kommunene gjort vedtak om dette.

Torsdag kveld var det åpent møte på Åsly – med informasjon om sentrumsplan, kommuneplan, ny Åsly skole og nybygg til oppfølgingstjenesten. Samtidig ble det også informert om muligheter både for basseng og ekstra gymhall i forbindelse med Rissahallen. På fredag var det møte i Trondheimsregionen – hvor blant annet bru over Trondheimsfjorden ble drøftet i forhold til revisjon av samferdselspolitisk fundament i Nasjonal Transportplan. Det er flere viktige samferdselstiltak i hele Trondheimsregionen med høy prioritet. Brua fikk god oppslutning av flere ordførere. Her gjelder det å stå sammen om viktige fundament for å få nasjonalt gjennomslag! Medlemskommunene skal komme med innspill for endelig vedtak i nytt møte i februar.

Mandag er det fiberåpning på Stadsbygd. 250 eiendommer har fått fiber tilgjengelig. Fiber i Rissa kommune åpner for nye type næringer, og desentralisert virksomhet innen IT og andre arbeidsplasser. Satsingen videre bør være å få fiber utbygd til Hasselvika, Fevåg, Sørfjorden, Leira, Vanvikan og Åfjord. Rissa Kraftlag skal ha all mulig ros for å ta på seg dette ansvaret. Det er utrolig viktig å ha en offensiv fiberutbygger i kommunen.

Tirsdag er det møte i arbeidsutvalget til Fosen Regionråd og møte med Rissa Videregående skole. Onsdag møtes arbeidsgruppen som jobber med Hysnes Helsefort.

Torsdag er det først formannskap, der vi skal behandle salg av to eiendommer; Tegltunet på Stadsbygda (Itab Industrier AS) og næringseiendom på Kvithyll (VikingBase). Deretter er det kommunestyremøte, med følgende saker: Budsjett 2014 for Rissa kommune og Rissa Utvikling KF, lokal forskrift om skolekretsgrenser, omklassifisering av kommunalt vegnett, kommunestruktur, ny skole, idrettsanlegg, forebyggende arbeid i Rissa kommune og omdømmeprosjektet. Fredag blir det nytt møte om bru over Trondheimsfjorden.