Ordførerens info uke 51

16 des

Vi jobber kontinuerlig for å bli flinkere til å informere innbyggerne om hva vi holder på med. Vi har derfor lagt om rutinene, slik at protokoller fra formannskaps- og kommunestyremøter legges ut samme dag som møtene holdes. Det ble gjort rett etter kommunestyremøtet på torsdag: http://www.rissa.kommune.no/sitepageview.aspx?sitePageID=1336

Budsjettet for 2014 ble behandlet i kommunestyremøtet. Det er et svært stramt budsjett, og de stadig økende pensjonskostnadene er med å forsterke dette. Spesielt i 2012 og i 2014 har det vært store hopp.

Til tross for det, ble det i kommunestyret vedtatt mer penger til følgende formål: 500.000 til aktivitør-stilling, mer til fritidsklubber i Rissa kommune, prosjektering av framtidas eldretilbud, løypemaskin, hederskveld, utstyr til Hallen på Stadsbygd, Frivilligsentralen og Trondheimsfjordbru-prosjektet.

Det ble bestemt at gruppa som jobber med omklassifisering av kommunalt vegnett skal fortsette dette arbeidet – og at HLTM-gruppa og administrasjon skal gå i dialog med de ulike veilag og berørte, med formål å få til gode løsninger.

Fredag skal Fosen Regionråd diskutere om man setter i gang en utredning om sammenslåing av alle kommunene på Fosen. Kommunestyret i Rissa er ganske så klar på at det er samarbeid/ sammenslåing med Leksvik (og evt. Åfjord) som er vår tilnærming til dette spørsmålet.

Onsdag var det møte i arbeidsgruppa som jobber med videreføring av Hysnes Helsefort.

Torsdag var det møte i formannskap der vi solgte to næringseiendommer: Tegltunet på Stadsbygda til Itab Industrier AS og næringseiendom på Kvithyll til VikingBase AS. Arbeidsgiveravgift jobber vi videre med. Siste møte før jul blir 18. desember med representant for Kommunal- og forvaltningskomiteen på stortinget. Samme dag har vi møte med samferdselsdepartementet om Fosenvegene. Rissa Kraftlag er bedt om å se på forslag til løsning og plassering for ladestasjon for el-bil i Rissa sentrum. Fylket avgjør om de er med å bidrar til finansiering av nytt hurtigbåtanlegg på Hysnes 14. januar. Vi kjører politisk dugnad for å få dette på plass.