Ordførerens info uke 52

23 des

Da begynner julefreden å senke seg. Det skal bli godt med juleferie. Forrige uke var hektisk. Onsdag var vi i samferdselsdepartementet med Fosenvegene som tema. Vi fikk informert grundig om prosjektet og konsekvensene det har for vår kommune. Det viste seg raskt at deltagerne i møtet var godt informert, og for første gang siden vi startet arbeidet med denne saken møtte vi noen som virkelig lyttet på oss, og som oppriktig bidro på en konstruktiv måte til å diskutere mulige løsninger og strategier for å komme videre. Det blir spennende i starten på nyåret å se hva som skjer med Rissa-prosjektene i Fosenvegene.

Vi hadde også et planleggingsmøte i forbindelse med arbeidsgiveravgiften mens vi var i Oslo.

Fredag var det møte i Fosen Regionråd. Der diskuterte vi om det skal startes en utredning om en felles kommune på Fosen. Dette ble omgjort til at vi skal starte en utredning om kommunestruktur på Fosen, – dersom kommunestyrene sier ja til det.

Ellers laget vi en uttalelse om samarbeid mellom videregående-skolene våre, vi diskuterte ostetoll og organiseringen av Fosen Regionråd. En viktig sak som også ble behandlet var strategidokument for regionalt næringssamarbeid på Fosen – som skal organiseres av Næringsalliansen i Fosen.

Da vil jeg ønske alle sammen en riktig god jul!