Ordførerens info uke 2

6 jan

Da har vi tatt fatt på det nye året – med nye muligheter – og utfordringer.

I Rissa er vi særdeles opptatt av gründervirksomheten, at nye bedrifter startes opp. Rissa Utvikling gjør et meget godt arbeid på dette feltet. Et av hovedmålene også i Trondheimsregionen er at regionen skal være det området i Norge hvor det er lettest å utvikle og starte en bedrift.

I fjor lyktes vi godt med dette arbeidet. I løpet av de tre første kvartalene i 2013 ble det etablert 53 nye foretak i Rissa kommune.  I forhold til samme tid året før er dette en formidabel vekst – på hele 71 prosent. Det er høyest i hele Sør-Trøndelag, og står i kontrast til nedgangen vi ser ellers i landet. For Fosen har det vært en økning i gründervirksomheten i 2013, mens det har vært en reduksjon på knapt fire prosent i Sør-Trøndelag.

I kommende uke er det møte på tirsdag om Regional næringsutvikling på Fosen – samhandling og rolleavklaring og et planleggingsmøte om Hysnes Helsefort. Resten av uka går med til Trønderlagsmøtet 2014 på Hell. Her er det spennende tema som «Er tida moden for å samle Trøndelag?» og «Hvorfor er kommunereform nødvendig?» som skal diskuteres.