Ordførerens info uke 3

13 jan

I uken som gikk var det to områder det var mest fokus på. Det ene var at Rissa var den kommunen i Norge med størst økning i antall bedriftsetableringer. 70 nye bedrifter på ett år viser at det er god etableringsånd i Rissa, og at den tette oppfølgingen Rissa Utvikling gir til de som er i startfasen fungerer godt. Publisiteten i uken som gikk – ga også mye fin reklame til noen av de nystartede bedriftene våre.

Det som også er gledelig er at de nye etableringene kommer i mange forskjellige bransjer.

Det andre området det har vært mye fokus på, er kommunereformen. Torsdag og fredag var det Trønderlagsmøtet 2014 på Hell. Jeg var i et panel som diskuterte dette temaet. Jeg mener at selv om Rissa ikke er blant de minste kommunene (35 kommuner er mindre enn oss i Trøndelag), så er vi på mange områder for små til å yte optimale tjenester til innbyggerne alene. For å bøte på det, er vi med i 55 interkommunale samarbeidsordninger. Så mange ordninger gjør styringen fragmentert og mindre demokratisk/politisk styrt, og at større og mer robuste kommuner vil være løsningen på dette. Et annet tema jeg er opptatt av, er at vi må klare å samle Sør- og Nord-Trøndelag til ett fylke. For å få til det, er det viktig at storebror Sør-Trøndelag er svært raus i debatten om plassering av politisk og administrativ ledelse for den nye fylkeskommunen.

I dag, mandag skal vi på Trøndelagsdagen 2014. Det er en arena der tusenvis av studenter møter det beste av trønderske arbeidsgivere fordelt på 80 stands, og det er viktig arena for Rissa kommune og våre bedrifter som skal rekruttere i nær fremtid – og for de som tenker langsiktig på rekruttering, profilering og omdømmebygging ved å knytte kontakter å gjøre virksomheten sin kjent for studentene i regionen. Ellers er det i kommende uke møte med fylkesantikvaren om utviklingsmulighetene for Stadsbygd prestegård. Lørdag arrangerer kommunen «julegave 2013» for kommunens ansatte – med forestilling av «Trønderhøns» og dans etterpå. Søndag er det Hederskveld i Rissahallen.