Ordførerens info uke 4

20 jan

Søndag var det Hederskveld i Rissahallen. Fantastisk mange flinke på scenen; blir både rørt og stolt! Gratulerer til Aud Rokseth og Bernt Brevik som vant kulturprisen, og til ALLE andre som mottok velfortjent heder og ære.

Vi er utrolig glad for at Forsvarsbygg sanerer de to skytebanene Bue/Nebb og Gurulia i Hasselvika for 40 millioner. Det er av stor betydning at området nå endelig blir ryddet for tungmetaller og at Forsvaret ser sitt ansvar og bidrar til å tilbakestille området, samtidig som Gurulia tilrettelegges og vil reguleres for ny aktivitet – Motocross anlegg.

Lokale entreprenører deltar også i ryddearbeidet. Rissa kommune skal i formannskapsmøte 28.01 avgjøre om vi skal kjøpe området fra Forsvaret. Taksten er satt til 300.000 kroner.

Mandag var vi på Trøndelagsdagen 2014, en arena der vi møtte tusenvis av studenter, der Rissa kommune og våre bedrifter bidro til å knytte kontakt med mange studenter, samt informerte om virksomhetene våre.

Fredag var det møte med fylkesantikvaren om utviklingsmulighetene for Stadsbygd prestegård. Vi er overbevist om at vi skal klare å få til et godt samarbeid med antikvaren for å få til godt samspill mellom bruk og bevaring av bygningsmassen i framtida.

Lørdag arrangerte kommunen «julegave 2013» for kommunens ansatte – med forestilling av «Trønderhøns» og dans etterpå. Det var skikkelig trivelig.

Mandag og tirsdag er det møte i «Kysten er klar»; med følgende saker på dagsorden: Interkommunal kystsoneplan, Internasjonalisering – hvordan kan vi involveres i arbeidet, og hvordan samhandle om regional utvikling etter at «Kysten er klar» er avsluttet.

Tirsdag er det møte med Rissa videregående og fylkeskommunen om samarbeid om biblioteket i nyskolen. Torsdag er det nytt møte i «Fevåg i farta!». I formannskapsmøtet 28/1 blir det avgjort om Rissa kommune kjøper Fevåg havn fra Kystverket.

Comments are closed.