Ordførerens info uke 5

27 jan

Mandag og tirsdag var det møte i «Kysten er klar» med Interkommunal kystsoneplan som en viktig sak. Torsdag var det nytt møte i «Fevåg i farta!». Viktig med slike arenaer for å få fram nye prosjekt, samarbeid og næringsutvikling.

Førstkommende tirsdag er det møte i formannskapet. Her blir det mange spennende diskusjoner. Vi skal avgjøre om vi selger Velferdsbygget, Kommandanten og Gjestegiveriet på Hysnes.

Vi skal bestemme om «Gammelbanken» skal legges ut for salg. Vi skal avgjøre om vi kjøper eiendommen Gurulia i Hasselvika og om vi kjøper Fevåg fiskerihavn fra Kystverket. Ellers er det to spennende drøftingssaker vi har. Den første går på kommunestruktur; skal vi starte en utredning om kommunestrukturen på Fosen, og i så fall: hva skal utredes? Samarbeidet med Leksvik er utrolig godt, både administrativt og politisk. Hvor langt vil vi gå – er sammenslåing greit? Samarbeidet i Trondheimsregionen er utrolig viktig å ta vare på. Er det noe poeng i å utrede en kommune på Fosen? Bør det være 3 kommuner? Dette er spørsmål som vil bli diskutert.

Den andre drøftingssaken er samferdsel. Det er oppstarten på dette temaet i forbindelse med kommuneplanens samfunnsdel. Litt om hvilke framtidsvisjoner vi har, er det fortsatt Kystveien med bru over Trondheimsfjorden, best mulig vei fra Rørvik til Hasselvika/Fevåg, og bru over til Bjugn/Ørland? Fosenvegprosjektene våre vil helt sikkert bli diskutert. Det kommer ny informasjon om status på Stadsbygd-Rørvik fra Fosenvegene/Vegvesenet i møtet. Ellers vil hurtigbåt bli et viktig tema. Tirsdag vedtok fylkesutvalget å støtte nytt kaianlegg for hurtigbåt i Hasselvika med inntil 40 % av totale kostander – med inntil 5,5 millioner. Buss er også viktig; i høst fikk vi et vesentlig bedre rutetilbud til Trondheim, og vi jobber med å få til «park-and-ride» i de viktigste knutepunktene.

Torsdag og fredag avholdes den årlige kommunekonferansen POLITIKK OG PLAN. Her vil også mye av diskusjonen gå på inndeling i regioner, samt regionale tyngdepunkt.