Ordførerens info uke 9

24 feb

Forrige uke startet med møte i styringsgruppa for nybygg oppfølgingstjenesten. Prosjektet består i 2 bygg på 8+8 leiligheter, plassert ved Berge Nord og nedenfor Helsetunet. I perioden framover vil brukermedvirkning stå i fokus. Byggene skal etter planen stå ferdig sommeren 2015.

Onsdag møtte vi Kommunal- og moderniseringsdepartementet i Oslo. Temaet var arbeidsgiveravgift. Dette er det 3. møtet vi har, og vi merker at vi for hver gang møter mer forståelse for vårt standpunkt om at Fosen bør ha felles sone.

Klarer vi å nå igjennom med dette, vil det ha store konsekvenser, ca 50 millioner for næringslivet og ca 22 millioner for kommunen. Vi diskuterte også kommunestruktur, gulerøtter ved sammenslåing og fylkesveier – som også ligger innenfor deres ansvarsområde.

Torsdag var det møte i effektiviseringsgruppa. Det endelige kommuneregnskapet er ikke avsluttet, men vil få et lite overskudd (1-2 mill). Det vil si at om vi ikke hadde tatt de tøffe takene – og redusert 2013-budsejttet med 21,3 millioner – ville vi hatt en særdeles stor utfordring i 2014.

Fredag morgen var det Frokostmøte på Rissa Hotell. Et av temaene var vindparksatsing på Fosen. Det er viktig at det lokale næringslivet tar del i de 10,5 milliardene som skal investeres framover. Elever fra Rissa vgs informerte om Teknologimessa 26.02.

Rissa Utvikling informerte blant annet om skitt la gå-prosjektet (frau-kommer), oppstart av sti langs Botn, Vikingbase og bru over Trondheimsfjorden.

Søndag ble det markert at det er 200 år siden Stadsbygd prestegjeld samlet seg i Rein kirke for å velge utsendinger til amtsmøtet på Melhus, som igjen valgte tre representanter til Riksforsamlingen på Eidsvoll. Dette var det første legitime, frie valget; og var starten på et nytt selvstendig Norge og opptakten til vår grunnlov.

Mandag skal de 4 forskjellige forslagene til ny Åsly skole presenteres for juryen. En spennende folkeavstemming om kommunesammenslåing vil også foregå mandag – i Bjugn og på Ørlandet. Tirsdag møter vi KystNorge; selskapet som skal selge Rissa som turistdestinasjon. Onsdag og torsdag er det jurymøte om nyskolen. Torsdag er det også møte i formannskapet, med følgende saker: tildeling av tomt til Tryllefløyten Musikkbarnehage, kommuneplanens samfunnsdel med stedsutvikling, kulturell bevaring og fritid; og eierstrategi for kommunes eiendommer.

Torsdag kveld er det bygdekafe i Råkvåg med samfunnsplan som tema.

Fredag er det styremøte i Fosen Regionråd, der bru over Trondheimsfjorden, orientering om Marine Harvest – fiskeforfabrikken, orientering om Valsneset Testsenter og døgnåpen forvaltning står på programmet. Det samme med kommunesamarbeid, kommunereform og struktur.