Ordførerens info uke 10

3 mar

Mandag ble de ulike forslagene til ny Åsly skole presentert for juryen, deltagerne er Stjern Entreprenør/Petter Bakøy, Teknobygg Anlegg, Malthus og Fuglesang Dahl. 4 spennende prosjekt! Også i kommende uke har juryen møter, mandag og tirsdag. Valg av entreprenør skjer 14/3.

Torsdag var det formannskapsmøte. Stedsutvikling var tema denne gang i forbindelse med kommuneplanens samfunnsdel. Eierstrategi for Rissa kommunes eiendommer var også et diskusjonstema – som skal opp i kommunestyret 11/3.Det ble også besluttet at Tryllefløyten Musikkbarnehage får kjøpe tomt ved siden av eldreboligene til Saniteten, nedenfor Helsetunet.

Torsdag kveld var det bygdekafe i Råkvåg i forbindelse med samfunnsplanen.  Regional tilhørighet, interkommunalt samarbeid, verdiskaping, næringsutvikling, landbruk, samferdsel stedsutvikling og botilbud ble diskutert. Svært mange konstruktive og gode innspill kom fra de ca 60 engasjerte deltagerne som møtte opp.

Fredag var det styremøte i Fosen Regionråd, der bru over Trondheimsfjorden var et viktig tema.

Torsdag møter ordførerne i Rissa og Leksvik Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Tema er kommunestruktur, og hvilke tanker ministeren har om framtidige oppgaver for kommunesektoren, gulerøtter ved sammenslåing etc. Ordfører i Inderøy deltar også på møtet, – for å bidra med erfaringer fra sammenslåingen mellom Mosvik og Inderøy. Der fikk de 17, 5 millioner i 15 år fordi de slo seg sammen.

Ellers besøker vi to barnehager denne uken, Fevåg og Høgåsmyra barnehage. Onsdag er vi invitert til folkemøte i Fevåg om framtidsutsikter for Fevåg og Hasselvika-området. Et flott initiativ! På fredag er det møte i styringsgruppa som jobber med nybygg for oppfølgingstjenesten.