Ordførerens info uke 11

10 mar

Sist onsdag var det folkemøte i Fevåg om framtidsutsikter for Fevåg og Hasselvika-området. Et godt gjennomført arrangement, der det i møtet var bred enighet blant politikerne om at Fevåg/Hasselvika skole bevares – og styrkes ved å bli et oppvekstsenter – med 1-7. klasse og barnehage under samme tak; samt at eldreboligen selges, for å få mer fokus på aktivitet og utleie av bygget. Saken kommer opp i kommunestyret 10. april.

Torsdag møtte ordførerne i Rissa og Leksvik Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Tema var kommunestruktur. I tillegg til ordførerne i Rissa og Leksvik var også ordfører fra Inderøy kommune invitert. De slo seg sammen med Mosvik i 2011 og har veldig gode erfaringer etter sammenslåingen. Ministeren forsikret om at det ikke er noe problem at kommunene tilhører hvert sitt fylke. Det var et spennende møte, men EN time går fort, så vi ble enige om å få til et nytt møte for å diskutere flere tema.

Torsdag kveld var det bygdekafe i Skaugdalen med gode diskusjoner, og der vi satt igjen med svært mange gode innspill på tema som regional tilhørighet, næringsutvikling, landbruk og samferdsel. Det er mye på gang i Skaugdalen. Helt nytt er det at i forbindelse med «Skaugaprosjektet» vil TrønderEnergi Kraft bruke NTNU Vitenskapsmuseet til å gjennomføre fiskeundersøkelser i Skauga nå i 2014.

Mandag denne uken er det møte om boligområde Malenaaune. Om et par uker får vi den endelige tilbakemeldingen fra NVE om grunnforholdene i området er frigitt for boligbygging.

Tirsdag er det kommunestyremøte. Først vil vi behandle ny Åsly skole – status konkurranse og budsjett. Deretter skal vi beslutte om vi skal ha videooverføring av kommunestyremøtene på nett.

Vi skal også vurdere om fv 717 Stadsbygd kirke – Vemundstad – Rørvik er det prosjektet som skal prioriteres for Rissa kommune sin del. I så fall betyr det at vi får et prosjekt som er kostnadsberegnet til 360 millioner. I en gjennomgang i mai 2012 var det 251,1 millioner som lå inne i Rissa-prosjektene. Vi får derved 43 % mer ut av prosjektet siden den gang.

Ellers behandles: Eierstrategi for kommunale eiendommer, eierstrategi for anlegg for idrett og fysisk aktivitet, offentlige parkeringsplasser og friluftsområder, organisering av arbeidet med ny brann- og ambulansestasjon (nytt blålysbygg – som tenkes plassert ved Europris). Vi får informasjon om framtidsplaner for Tryllefløyten barnehage, organisering av bygg og eiendom, tildeling av skjønnsmidler og nytt fra Rissa Utvikling.

Onsdag klokken 13.30 offentliggjøres det hvilken entreprenør som skal bygge ny Åsly skole.

Torsdag er det offisiell overtakelse av 8 kommunale boliger i Årnseth Vest 2 fra kl. 12.00 til 14.00. Her blir det enkel servering og velfortjent skryt til hoved-entreprenør Sand Bygg AS. Fra kommunens side er vi særdeles fornøyd med måten de har gjennomført prosjektet på!

Torsdag kveld er det nytt møte om samfunnsdelen, med bygdekafe på Stadsbygda. Fredag kommer næringsforeningen i Trondheimsregionen for å diskutere nye og eksisterende prosjekt med student-deltagelse. Om kvelden blir det «JORDNÆR & LYKKELIG»-revy i Fritun, Sørfjorden. (Den går torsdag og lørdag også).

Comments are closed.