Ordførerens info uke 12

17 mar

Fredag fikk vi den gledelige meldingen om at reguleringsområdet for boligutbygging på Malenaaunet, (bak Berge Nord) kan frikjennes i forhold til muligheten for skred/grunnforhold, men at det må gjøres flere grunnundersøkelser i forbindelse med boligbygging.

Tirsdag var det kommunestyremøte. Budsjettet for ny Åsly skole ble vedtatt, og på onsdag kunngjorde styringsgruppa at Stjern og Bakøy er valgt som totalentreprenør – med Eggen arkitekter.

Kommunestyret vedtok at Rissa kommunes overordna mål når det gjelder samferdsel – er Kystveien: Bru over Trondheimsfjorden, best mulig vei fra Rørvik til Hasselvika/Fevåg, og bru over til Bjugn/Ørland. Og videre at fv 717 Stadsbygd kirke – Vemundstad – Rørvik er det viktigste prosjektet i Fosenvegene for Rissa kommune sin del. Byggestart vil være sommeren 2017. Utbyggingsalternativet med veitrase langs eksisterende vei på Stadsbyga (0+) inngår ikke lenger i utbyggingsalternativene. Skaret vil derfor ikke bli utbygd i denne omgang. Dersom det tilføres mer penger, vil Skaret vurderes opp mot andre utfordrende veistrekninger i kommunen, f.eks. Reinsalléen, Ofaret etc. Eller en begrenset utbedring av Skaret.

Arbeidet med bru over Trondheimsfjorden er en politisk dugnad. Søndag ble det gjort følgende positive årsmøtevedtak: «Sør-Trøndelag Høyre ønsker å realisere fergefri forbindelse over Trondheimsfjorden. En bro til erstatning for ferge-sambandet Flakk-Rørvik vil kunne binde regionen tettere sammen gjennom at det skapes et utvidet bo- og arbeidsområde. Sør-Trøndelag Høyre ønsker at økonomi, tekniske løsninger og samfunnsnytte utredes så raskt som mulig for å fremskaffe et reelt beslutningsgrunnlag for en fergefri forbindelse over Trondheimsfjorden».

Søknader fra to barnehager ble behandlet i tirsdagens kommunestyremøte. Det ble gitt kommunal garanti om finansiering av totalt 36 ekvivalenter fra 1.8.2015 til Tryllefløyten musikkbarnehage AS i Rissa sentrum – og tilsagn om finansiering av 18 ekvivalenter fra og med 1.8.2014 for Akrobaten barnehage på Stadsbygda. (Ekvivalenter er antall barn under 3 år x 2 + antall barn over 3 år). Dette vil gi et skikkelig barnehageløft framover.

Vi vedtok at vi skal være med på kommunalt forsøk med snøskuterløyper. Finansiering må på plass først. Til neste møte skal administrasjonen finne en rimelig og enkel løsning for videooverføring av politiske møter på nett. Endelig vedtak blir gjort i april.

Torsdag overtok Rissa 8 nye kommunale boliger i Årnseth Vest 2. Hoved-entreprenør Sand Bygg AS fikk velfortjent ros for et flott gjennomført prosjekt; sammen med sine underleverandører: arkitekt Steinar Uddu, Pallin AS, Tung Rør AS og Henninen Elektro AS. Allerede i dag, mandag flytter de første leietagerne inn.

Torsdag kveld var det et meget interessant møte på Stadsbygda om kommuneplanen. Utrolig mange flotte innspill kom inn om næringsutvikling/landbruk, brua, interkommunalt samarbeid, boligområder og mye, mye mer.

Torsdag kom også den nedslående nyheten om at Rissa ikke har fått redusert arbeidsgiveravgift. Vi mener at i statistikken som er utgangspunktet for arbeidsgiveravgifta – «Distriktsindeksen 2013» ligger inne med feil sentralitetsindeks (NIBR11) for Rissa og Leksvik. Vi får 18 poeng her, det samme som Trondheim.

Dette ville vært korrekt – dersom 10 % av de som arbeider – pendler til Trondheim; og at reisetiden i tillegg er under 75 minutt. Pendlinga utgjør riktignok over 10 %, men kjøretiden er 1 time og 19 minutt for Rissa-Trondheim og 1 time og 30 minutt fra Leksvik-Trondheim. Utover dette kommer tilleggstid i forbindelse med ferge. De som har laget statistikken (NIBR) er enig med oss i at det ligger inne en feil her, men etter 3 møter med departementet er dette fortsatt ikke tatt høyde for – og rettet opp. Vi vil på ingen måte akseptere dette, og vil be om et snarlig møte med Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Kommende uke er det generalforsamling i Museene i Sør-Trøndelag (MIST) og LORIF på onsdag, det første møtet i styringsgruppen for nytt brann- og ambulansestasjon (nytt blålysbygg ved Europris) og bygdekafe i Hasselvika på torsdag.