Ordførerens info uke 14

31 mar

Mandag var det informasjonsmøte om bygging av omsorgsboliger for Oppfølgingstjenesten. De to byggene består av i alt 16 leiligheter, og et tema i møtet var å prøve å gjøre ute- og fellesareal bedre. Onsdag og torsdag var det første samling i programmet «Den gode barnehage- og skoleeier». Spennende dager der vi lærte og diskuterte mye om rollen som skole- og barnehageeier.

Onsdag var det også møte om kommunedelplan Stadsbygd – Rørvik (veien) i Prestegårdsfjøset. Statens vegvesen og Rambøll presenterte forslagene og prosessen i kommunen fram mot valg av trase. Det skjer trolig i juni-møtet.

Fredag var det ordførermøte i Trondheimsregionen – der bru over Trondheimsfjorden ble behandlet. Arbeidsutvalget vil lage et nytt forslag til samferdselspolitisk fundament – som ordførerne forhåpentligvis kan enes om. Fredag var det møte i kulturdepartementet om kystkulturmuseum på Kystens Arv. Departementet forutsetter 3-deling av beløpet for å kunne gi mer støtte. Lørdag diskuterte jeg arbeidsgiveravgift med kommunalministeren i Oslo. Ingen enkel sak. Departementet vil behandle vår henvendelse i nær framtid.

Mandag og tirsdag denne uken er det ordførerkonferanse og kommunalpolitisk toppmøte i Oslo.

Torsdag er det formannskapsmøte med følgende saker: Kjøp av Fevåg fiskerihavn, hvordan salget av gammelbanken skal foregå og vennskapskommune på Færøyene. Tema i kommuneplanens samfunnsdel er denne gang natur, miljø og landskap som tema.

Det blir stiftelsesmøte for Prestegården på Stadsbygd torsdag 3. april kl. 16:30 på Museet Kystens Arv. Vi ønsker å sikre at bygningene fortsatt skal kunne brukes til offentlige og allmenn tilgang til området – og at det sikres at stedet fortsatt kan brukes til kulturelle formål.

Fredag er det åpning av KULMIN (kulturminner) på Rein. Etter realisering av KULMIN ved Stykket, Rissa-raset og kulturmiljøet Refsnes har turen kommet til Reins kloster. Her finner du i alt 5 punkt på turen i fra Rein kirke og til klosterruinene som forteller deg historien om Rein. Åpning kl 13.00.