Ordførerens info uke 15

7 apr

Forrige uke startet med ordførerkonferanse og toppolitisk møte i Oslo. Her var det mange spennende diskusjoner om lokaldemokrati og kommunestruktur. Onsdag var det møte i arbeidsutvalget til Fosen regionråd, der vi planla kommende ukes styremøte. Her vil kommunestruktur bli et viktig tema, samt at AtB vil komme og redegjøre for justeringer i buss- og hurtigbåttilbudet. Jeg er svært bekymret over AtB og hvordan fylkeskommunen arbeider for å kutte kostnader. Rissa er en stor pendlerkommune med over 1030 som pendler ut av kommunen og 670 som pendler inn til kommunen. Vi frykter for tilbudet til de som har kjøpt el-bil, for busstilbudet Rissa-Trondheim, skolebussene, hurtigbåttilbudet Vanvikan – Trondheim og i ruta til Kystekspressen. Hele opplegget er tragisk og skyldes stort sett dårlig anbudsprosesser i AtB, der det er lagt inn dyre bestillinger som gjør at vi nå får et altfor dyrt og dårlig tilbud som passasjerer og pendlere må lide for.

Torsdag var det møte i formannskapet, der vi vedtok å kjøpe Fevåg fiskerihavn fra Staten, ga støtte til Klosterdag 2014 og andre viktige kulturelle tiltak framover. Vi fikk på plass de siste vedtakene som trengs for å få på plass Vikingbase AS, og vi vedtok at generalforsamling for Noris blir 29/4. Formannskapet er generalforsamling i Noris. Styret har vært ute og beklaget manglende tydelighet ved avvikling av Go Tid, og at avvikling sannsynligvis vil skje i løpet av sommeren.

Torsdag kveld var det møte om Stadsbygd prestegård, hvor en lang rekke lag og organisasjoner var til stede. Vi ble enige om å lage en stiftelse som omfatter et bredt utvalg av lag og organisasjoner som henvender seg til Opplysningsvesenets fond – for å overta eiendommen. Styresammensetning, innskudd til stiftelsen og mye annet kom på plass i møtet. Særdeles positivt møte – med stor enighet og entusiasme!

Fredag var kulturminneåpning på Rein – den 4. i rekken. Den første i Norge var ved helleristningene på Stykket, så kom Rissaraset, deretter det store kulturmiljøet på Refsnes – og fredag kom turen til Rein. Her finner vi i alt 5 punkter på turen i fra Rein kirke og til klosterruinene – som forteller om den spennende historien. Dette er en del av det spennende EU-prosjektet eCreate som Sør-Trøndelag fylkeskommune og Rissa er en del av.

I kommende uke er det også mye som skjer. Mandag arrangeres NHO Trøndelags Årskonferanse 2014 – «Læringslivet», tirsdag er det samfunnsplan og bygdekafe i Rissa sentrum, onsdag er det utdeling av Fosenprisen, og torsdag er det kommunestyre med: Utredning om etablering av oppvekstsenter Fevåg/Hasselvika skole, Rehabilitering av Mælan og Stadsbygd skole, Nye Åsly Skole: Plan for utnyttelse av ledige arealer, videooverføring av politiske møter på nett – sluttbehandling, og informasjon om bygging av nye Åsly skole, nybygg oppfølgingstjenesten og nytt blålysbygg.

Og fredag er det styremøte i Fosen Regionråd.

  • Cecilie Balvold

    Ønsker bare å berømme ordføreren for din måte å innlemme innbyggerne på. En stein i vektskåla hva diskusjoner om kommunesammenslåing angår.