Ordførerens info uke 16

14 apr

Onsdag var det utdeling av Fosenprisen, et forrykende og godt arrangement, og vi gratulerer Jostein Bolås Brødreskift med talentpris kultur og alle de andre vinnerne!

I forrige uke kom det utrolig gode nyheter fra NorYards Fosen. Først og fremst ny kontrakt med Nordenfjeldske på vel 700 millioner kroner. Skroget kommer allerede i august-september 2014 og skipet skal leveres mai 2015. Det betyr enormt mye både for verftet og for Rissa kommune, selv om vi må belage oss på at bemanningen i perioder vil være lavere enn vi har vært vant til de senere åra.

I tillegg fikk søsterskipene MS Stavangerfjord og Bergensfjord som er bygget ved BG Fosen skipsbransjens Oscar (The Shippax Awards) for «Beste design» og «Største LNG-ferje». Også tidligere har disse skipene mottatt hederspriser for design og miljøvennlighet. Gratulerer!

Fredag var det styremøte i Fosen Regionråd. Det ble en lang og god diskusjon om kommunestruktur. Førsteprioritet for oss er å utrede felles kommune med Leksvik, mens regionrådet starter arbeidet med å se på kommunestruktur/en kommune på Fosen.

AtB informerte om reduksjonen i rutetilbudet. Verst ser det ut til å gå utover rutetilbudet vårt på buss – og hurtigbåten Vanvikan-Trondheim. Vi økte i høst fra 7 til 11 avganger med buss fra Rissa til Trondheim. Nå ser det ut som vi mister 2 av disse – 2 kveldsavganger. De legger i tillegg opp til å redusere tilbudet til/fra Råkvåg – og skal utrede bestilling til/fra Rissa og Rødsjøen. AtB har i tillegg planer om å ta ut en rekke daglige avganger fra Vanvikan til Trondheim – de avgangene som i følge AtB hadde lavt belegg i februar og mars. Vi påpekte at mars ikke var representativ – da kaianlegg og annet gjorde at det var lange perioder med stopp i sambandet. Jeg er svært skeptisk til det AtB nå gjør, tror vi får en spiral med dårligere tilbud, dårligere inntjening – som fører til enda dårligere tilbud. Det er helt urealistisk å ta inn 125 + 50 millioner ved å redusere tilbudet.  Dette blir en het sak framover.

På fredag arrangerte Rissa Utvikling en vertskapstur langs «perleraden» av kulturminner, aktiviteter og severdigheter på strekningen Stadsbygd til Råkvåg – mange opplevelser og inntrykk av alt det vakre kommunen har å by på. Her ble folk fra turisme, næringliv og politikere godt kjent med de flotte tilbudene vi kan tilby i forbindelse med «Perler på en snor»-prosjektet.

Torsdag var det kommunestyremøte. I saken om etablering av oppvekstsenter ved Fevåg/Hasselvika skole vedtok kommunestyret følgende: «Kommunestyret ber administrasjonen om å utrede et oppvekstsenter ved Fevåg/Hasselvika skole som innbefatter barnehage og 1.-7. klasse. Formålet er å styrke skolen og stryke tidligere vedtak om at Fevåg/Hasselvika skole legges ned. Administrasjonen legger fram en sak for kommunestyret 13. mai 2014 som beskriver tidsløpet for utredningen inkl. nødvendig høringsperiode. Eldreboligen i Fevåg selges høystbydende så snart det er mulig. Vi ber administrasjonen vurdere om det er mulig å samle lærerkrefter og administrasjon inn under Åsly skole. Vurderingen legges frem til HOK».

For å bli en mer åpen kommune besluttet vi å innføre videooverføring fra politiske møter på nett.

Vi markerte den store forbedringen i kommunebarometret, og kommunestyret ønsker å sende en hilsen til hele organisasjonen, til alle ansatte, tillitsvalgte og administrasjonen – som hver dag gjør en formidabel jobb – og som har æren for at vi havner på et slikt nivå.

God Påske!