Ordførerens info uke 17

22 apr

Da er påsken over, og finværet ser ut til å holde seg framover.

Rådmann og ordfører er på besøksrunde rundt om på alle de kommunale enhetene. Tirsdag er turen kommet til Stadsbygd eldresenter og Fagerbakken barnehage i Råkvåg. Onsdag får vi en delegasjon fra Ungarn på besøk i forbindelse med et nytt EU-prosjekt vi ønsker å delta i. Onsdag kveld kl 19.00 er det temamøte om natur, miljø og landskap i Storsalen. Dette er et av de tema som ikke ble belyst på folkemøtene rundt om i kommunen.

Torsdag er det kursdag ved Hysnes Helsefort. Vi jobber ufortrødent videre med å få den viktige nasjonale forskninga ved Helsefortet til å fortsette også etter 2015. Vi har fått en henvendelse fra Helse og omsorgsdepartementet om at Statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg ønsker å besøke Hysnes Helsefort tirsdag 29.april. Det setter vi stor pris på.

Fredag er det møte i Trondheimsregionen, der vi skal vedta at «Bru over Trondheimsfjorden til Fosen skal utredes som del av fergefri kyststamveg». I tillegg at «det må sikres hyppige avganger og rask reisetid både for Vanvikan-Trondheim og Brekstad-Trondheim». Det står i skarp kontrast til signalene fra AtB og Sør-Trøndelag fylkeskommune om sterk reduksjon i tilbudet.

Vi har derfor bedt om et nytt møte med AtB denne uken om alle kuttene i rutetilbudet på buss og hurtigbåt. Fosen har i dag et svært nøkternt rutetilbud inn til Trondheim sammenlignet med andre regioner i Sør-Trøndelag. Det legges også opp til store kutt internt mellom kommunene på Fosen. Konsekvensen av et langt dårligere tilbud på buss og båt gjør at flere bruker privatbilen, og det kan være vanskelig å få disse tilbake ved en senere anledning.

AtB og Sør-Trøndelag fylkeskommune bør finne andre løsninger på dette problemet enn å rasere rutetilbudet og ta bort fordelene med el-bil.

  • Hilde Charlotte Kvernø

    Vedr.båtrute her bør vel en også ta med avganger som gjør det mulig å reise fra Hysnes til øyrekka og Kristiansund samt fra Kristiansund, øyrekka til Hysnes både i ukedagene og i helgene, med flere avganger enn slik det er nå.