Ordførerens info uke 18

28 apr

Mye av forrige uke gikk med på å få en oversikt over AtB’s nedskjæringer og hva det reelt sett vil bety for hurtigbåt, buss, parkering og el-biler, og kommende uke vil også i høy grad bli prioritert til dette arbeidet. Nord-Trøndelag fylkeskommune blir viktig i kampen for å bevare rutetilbudet Vanvikan-Trondheim – i og med at dette sambandet er et samarbeid mellom fylkeskommunene. Rissa-Leksvik jobber nå for fullt med møtevirksomhet for å unngå at Nord-Trøndelag går med på å rasere dette tilbudet, og i møtet med dem sier de at de ikke har noen interesse av å redusere dette tilbudet.

Rissa og Leksvik er en del av interkommunal arealplan til Trondheimsregionen, og har begge over 13 % innpendling til Trondheim. Dette betyr mye for oss, og vi håper AtB i nær fremtid kommer med eksakt informasjon om hvordan de tenker seg at rutetilbudet skal bli. Har for øvrig sent mail til leder i samferdselskomiteen med spørsmål i el-bilsaken.

Fredag var det møte i Trondheimsregionen, der vi jobbet videre med samferdselspolitisk fundament for Trondheimsregionen – med bru over Trondheimsfjorden til Fosen som en av sakene. I lys av det som skjer på samferdselssida i regionen, blir det viktig å intensivere arbeidet med brua framover. Bompengebelastningen var også en sak som var oppe – og hvor rådet skal jobbe videre for å få færre bompengeselskap/innkrevere – og reduksjon når reise skjer over flere bomprosjekt.

Forrige torsdag og fredag hadde vi besøk av en delegasjon fra Ungarn i forbindelse med et EU-prosjekt som går på næringsutvikling, kortreist mat etc. – i forlengelsen av kulturminne-prosjektet. Det er viktig å være offensiv når det gjelder slike prosjekt, de er ofte lukrative økonomisk. De var nysgjerrige på hvordan vi gjorde det på en rekke områder i kommunen. De var på Kystens arv, på Rein, Hasselvika – og en rekke andre plasser.

Mandag er det styremøte i Rissa Utvikling. En rekke søknader om støtte til næringsformål er kommet inn – 17 i tallet. Årsberetning og regnskap skal behandles. Årets overskudd ble på nær 240 tusen.

Tirsdag kommer Statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg til Hysnes Helsefort. Dette er et ledd i det viktige arbeidet som den tverrpolitiske (og administrative) arbeidsgruppa gjør for å få til et varig forskningslaboratorie på Hysnes. Tirsdag er det også generalforsamling i Noris, formannskapsmøte og stiftelsesmøte for Stadsbygd prestegård. Vi har i den forbindelse sendt et brev til Opplysningsvesenets Fond (OVF) og bedt om et møte for å drøfte hvordan en kan gå videre med dette arbeidet. Det er et stort lokalt engasjement for å ivareta, drifte og utvikle Stadsbygd prestegård i henhold til den historien den representerer for regionen, kulturarven og kirkelig nærvær. En har også et ønske om sikre allmennhetens tilgang til bygningen og finne bærekraftig bruk av eiendommen.

Onsdag er det besøk på oppfølgingstjenesten – og på torsdag er det 1. mai. Fredag (og resten av helgen) går med til samling i selskapet PreBio – som jeg er styremedlem i gjennom Fosen Regionråd.

På lørdag gjestet et knippe mektige filmbransjeaktører Råkvåg som et av fire nøye utvalgte steder i Trøndelag for å finne den perfekte lokaliteten for filminnspilling til filmen «Snow Treasure». Det ville vært gledelig om filmskaperne velger Råkvåg som et produksjonssted! Amerikanske David Willis(bror til den mer kjente filmskuespilleren Bruce Willis) ble intervjuet av tv-adressa i Råkvåg. Se filmen her:

http://www.adressa.no/kultur/article9571891.ece

Ellers har antall som følger kommunen på Facebook passert 3500!