Ordførerens info uke 19

5 mai

Mandag var det styremøte i Rissa Utvikling. 17 søknader om støtte til næringsformål ble behandlet, og nesten en million ble delt ut; blant annet 300 tusen til videre fiberutbygging på Stadsbygda. Det er med på å utløse et prosjekt med total ramme på 2,5 millioner til dette fiberprosjektet. Ellers ble regnskap for Rissa Utvikling vedtatt, med et overskudd ble på nær 240 tusen.

Tirsdag hadde vi storbesøk av representanter fra Helse- og omsorgsdepartementet, Helse- og omsorgskomiteen og St. Olavs på Hysnes Helsefort. Blant andre Statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg, Ekspedisjonssjef Cathrine Meland og Elisabeth Rødbekk Nørve fra Helse- og omsorgskomiteen. Forskerne orienterte om de spennende forskningsresultatene som er underveis, og det ble også tid til en omvisning på helsefortet.

Onsdag ble endelig avtale med Vikingbase undertegnet. Vi har et godt håp om at dette selskapet blir en motor i gründervirksomhet og næringsetablering i årene framover. Området ligger på Kvithylla – nord for dokka.

Det er lite informasjon og respons på møteforespørslene til AtB. Sammen med Nord-trøndelag og Leksvik har vi bedt om møte med AtB/Sør-Trøndelag fylkeskommune om Hurtigbåten Trondheim – Vanvikan. Jeg mener ellers vi må kreve at fordelene ved bruk av elbil garanteres av Sør-Trøndelag fylkeskommune inntil avtale om finansiering fra departementet foreligger, eller til eventuelt et nytt stortingsvedtak er fattet. Det skal ikke være sånn at el-bilistene i vårt fylke skal behandles annerledes enn i resten av landet.

Mandag til onsdag er vi i Brussel for å lære mer om EU-prosjekt, der vi treffer den norske EU-delegasjonen. Vi er midtveis i EU-prosjektet eCreate, som omhandler kulturminner. Vi jobber for å bli med i to andre EU-prosjekt – et som går på næringsutvikling, kortreist mat, turisme – og ett som går på mat, ernæring og helse. Norge er med og bidrar mye i ulike EU-program, og det er viktig å være aktivt med her – slik at mest mulig av prosjektmidlene kommer Rissa til gode.

Torsdag er det frigjøringsdag. I år deltar vi – som i fjor – på veteranmarkering i Nidarosdomen 28. mai. I tillegg vil vi sammen med Norges Veteranforbund ha en markering på Rådhusplassen i Rissa lørdag 24.5 kl 15.00. Dette er et ledd i feiringen av 200 årsjubileet, og er en del av en stafett som går over hele landet – fra sør til nord.

Denne uken starter forberedende arbeider for asfaltering på fv. 195 Stadsbygd – Markabygda. En veistrekning på 6,7 km. Asfalteringen vil skje i løpet av sommeren.