Ordførerens info uke 21

19 mai

Da er 17. mai i grunnlovsjubileumsåret over, og det var morsomt å se alle som gikk i tog og deltok på arrangementene. Tidligere i uken var det markering av 200-årsjubileet på slottet – med alle landets ordførere invitert. Et flott arrangement.

 

Mandag forrige uke var det generalforsamling og eiermøte i Trønderenergi. Rissa er en av 7 kommuner som jobber for å selge Trønderenergi-aksjer. Ordfører sendte inn forslag til generalforsamlingen som gir KLP mulighet til å kjøpe. Forslaget ble oversendt styret for å videre arbeid. Videre ble utbyttet mindre enn det kommunestyret la inn i sitt budsjett. Vi må derfor korrigere årets budsjett med 580 tusen kroner.

Tirsdag var det kommunestyremøte. I forbindelse med mulig oppvekstsenter ved Fevåg/Hasselvika skole, vedtok kommunestyret å sette ned en komite som kommer tilbake til neste KST møte med ny tidsplan og kostnadsoverslag for samlokalisering og eventuelt ombygginger. Komiteen består av oppvekstsjef, leder Bygg/Eiendom og 2 politikere. Landbruksplan 2013 -2016 ble vedtatt. Vi fikk informasjon om muligheter gjennom EU-prosjekter fra fylkeskommunen og Trøndelags Europakontor. Ny programperiode går fra 2014-2020, med mange nye muligheter, og rådmann og ordfører informerte om de EU-prosjektene vi jobber med i Rissa.

Torsdag kom kommunenes innbyggertall for første kvartal 2014. Rissa øker klart mest på Fosen – med 32 flere innbyggere. Vi er nå 6678 rissværinger. Det som er gledelig er at vi igjen har fødselsoverskudd. Sammen med Leksvik ville vi vært 10 225 innbyggere, over grensen på 10 000 innbyggere som er beskrevet som en viktig grense i stortingsproposisjonen.

Fredag møtte Rissa kommune og Fosen Pendlerforening Sør-Trøndelag fylkeskommune om elbil og parkering Flakk-Rørvik. Vi sa klart fra om at vi ikke aksepterte at fylkeskommunen ikke følger samme bestemmelser for el-bil som man gjør i de 18 andre fylkeskommunene og på riksplan, og at vi krever at fylkeskommunen garanterer for el-bilistene inntil de har ny avtale på plass med departementet. Fylkeskommunens innstilling på å redusere buss- og hurtigbåttilbudet, samt reduksjon i fordel for el-bil vil føre til at flere blir nødt til å pendle med vanlig bil over Flakk-Rørvik. Parkeringsmulighetene er allerede i dag sprengt, og vil bli et mye større problem i nær framtid. Vi diskuterte mulige løsninger for å utvide kapasiteten på kort og litt lengre sikt. Det aller første som må på plass – er å frigi korttidsparkeringa på Flakk til langtidsparkering.

I kommende uke er det mandag vårkonferanse for KS – Kommunesektorens organisasjon med Kommuneproposisjonen 2015, kommunereformen og digitalisering i Trøndelag som tema. Onsdag er det møte med NorYards og et møte om utbedring av vei Galgeneset, torsdag er det møter i styringsgruppene for ny skole og brann- og ambulansestasjon. Lørdag er det veteranmarkering og grunnlovsjubileum. Rissa Invest og Petter Bakøy går sammen om å finansiere en av ny-hallene ved Servi Cylinderservice.