Ordførerens info uke 23

2 jun

Da er det plutselig blitt juni, og det ser ut som vi får en strålende uke med mye sol.

I forrige uke skjedde det dessverre flere alvorlige trafikkulykker i kommunen, og våre tanker og medfølelse går til de som er blitt rammet.

28. november i fjor ga Hovedutvalg for landbruk, teknisk og miljø i Rissa tillatelse til at Snadder og Snaskum AS skulle få oppføre nytt tilbygg på 240 m². Vedtaket var enstemmig. Endelig er byggingen i gang på Kvithylla, og det synes vi er særdeles positivt.

Snadder og Snaskum AS har produsert blåskjell siden 1980, og er dermed Norges eldste blåskjelleverandør. For å kunne fortsette, var de helt avhengig av at de fikk på plass denne utbyggingen. I tillegg til at de er Norges største leverandør, er også deres blåskjell blitt kåret til Norges beste!

Mandag var det generalforsamling i Rissa Invest AS. Investeringsselskapet er et samarbeid mellom Rissa Kraftlag, Stadsbygd Sparebank og Rissa Utvikling. Selskapet er godt i gang med å oppfylle sitt mål om å drive næringsutvikling i Rissa kommune, og har samarbeid med følgende selskap: Råkvåg Dieselservice As, Hall 7 (Servi Cylinderservice) og Vikingbase.

Tirsdag var det møte i Vikingbase AS. Her ble planer lagt for at vi fortest mulig kommer i gang med nye haller og ny næring på Kvithyll. Onsdag var det veteranmarkering i Nidariosdomen. Samtidig var det skipsdåp i Trondheim. Nordenfjeldske’s nye båt Boa Bison – bygd på Fosen – ble døpt.

Samtidig ble også transaksjonen i Noryards AS sluttført, og Fosen har endelig fått nye eiere – hvor 70 % nå eies av Calexco, og resterende 30 % eies av Bergen Group ASA. NorYards AS består av NorYards BMV (Bergen) og NorYards Fosen. De vurderer framtidsutsiktene for å bygge avanserte offshorefartøy og spesialskip som gode. NorYards vil gjennom det nye eierskapet styrke sin posisjon innen skipsbygging; fra grunnleggende design og frem til ferdigstillelse av avanserte offshoreskip, i følge ny konsernsjef Johannes D. Neteland i NorYards AS. De har allerede inngått kontrakt på utrustning og ferdigstilling av et nytt og moderne ankerhåndteringsfartøy med Nordenfjeldske (NFDS) til en verdi av over NOK 650 millioner – søsterskipet til Boa Bison. Prosjektet vil bli utført ved verftet fra 3. kvartal i år og frem til levering i 2. kvartal 2015.

Onsdag var det også møte mellom Rissa, Leksvik kommune og AtB. Bakgrunnen var trusselen om at 39 ukentlige avganger på hurtigbåtsambandet Trondheim-Vanvikan skulle kuttes, og ville derved satt forbindelsen 23 år tilbake i tid. AtB gikk med på å videreføre sambandet med samme rutetilbud som i dag. Spleiselaget mellom Nord-Trøndelag, Leksvik og Rissa gjør at vi får lengre tid på å få på plass korrekte tall for sambandet, og at vi derved forhåpentligvis redder storparten av disse avgangene for fremtiden.

I neste uke er det også mye som skjer: Tirsdag er det arbeidsutvalg i Fosen Regionråd – og møte med fylkesmannen om verneplan for Raudberget. Onsdag samles alle formannskapene på Fosen i Rissa.

Tema for årets konferanse er kommunesamarbeid, kommunereform og struktur, og en av innlederne er Geir Vinsand fra NIVI Analyse. I etterkant av konferansen vil det bli en enkel markering av Fosen Regionråd sitt 25-årsjubileum.

Onsdag møter Trondheimsregionen regional utviklingskomite i fylkeskommunen, der vi skal se på hvilke utfordringer/muligheter den enkelte kommune ser framover, orientering om fellesprosjekter i Trondheimsregionen, strategisk næringsplan, kommunenes tanker rundt kommunereform og fylkeskommunens rolle- og arbeidsdeling med Trondheimsregionen innenfor næringsutvikling. Samme dag kommer også samferdselskomiteen på fylket for å befare ny fylkesvei 717 gjennom Stadsbygd.