Ordførerens info uke 24

10 jun

Onsdag var alle formannskapene på Fosen samlet i Rissa. Tema for årets konferanse var kommunesamarbeid, kommunereform og struktur. En flott dag – med mange spennende diskusjoner. I diskusjonen var det var to alternativ som pekte seg ut som sannsynlige; det ene er todeling av Fosen, med Rissa-Leksvik som en kommune – og det andre alternativet er én kommune på Fosen. Det var også spennende å høre hvor mange som tok til orde for å overføre fylkets oppgaver til kommunene, og at Trøndelag må bli ett fylke. I etterkant av konferansen var det en enkel markering av Fosen Regionråd sitt 25-årsjubileum.

Torsdag møtte vi regional utviklingskomite i fylkeskommunen, der vi redegjorde for utfordringer og muligheter vår kommune framover. Av utfordringer vil vi en periode framover få høyere arbeidsledighet pga oppsigelser/permitteringer ved NorYards, men at vi er svært fornøyd med at de nye eierne er på plass. Vi nevnte også arbeidsgiveravgift, samferdsel og høye bomavgifter som utfordrende rammebetingelser for våre bedrifter. Ellers går veldig mye godt i næringslivet vårt. Mange viktige bedrifter i kommunen bygger ut og ansetter flere. Det jobbes godt med nyetableringer, og vi fikk hele 70 nye selskap i fjor. Det kommer også en del offentlige utbygginger i kommunen som vil være positiv for aktiviteten framover. Samme dag var også samferdselskomiteen på fylket på besøk for å befare ny fylkesvei 717 gjennom Stadsbygd.

AtB kunngjorde denne uken at deres estimat for årets underskudd oppjusteres fra 50 millioner til 108 millioner. Det er ingen god nyhet, og fylkeskommunen bør seriøst vurdere framtiden til dette selskapet. Dette kan ikke fortsette. Med de nye prognosene til AtB er vi glad vi fikk til avtalen om å videreføre sambandet Trondheim – Vanvikan med samme rutetilbud som i dag.

For lite parkeringsplasser på Flakk fører til kaos og usikkerhet for våre pendlere. Både pendlerforeninga og Rissa Kommune sendte brev til Statens vegvesen og fylkeskommunen den 20. mai – som en konsekvens av møtet uken før; der vi «så fort som mulig ønsket å endrer et størst mulig antall parkeringsplasser fra korttid til langtidsparkering på Flakk». Rett før el-bilene mistet fordelene 1. juni, ble skiltet tatt bort – og vi var fornøyd med at de hadde hørt på oss. Men så noen dager senere setter de opp skilt med korttidsparkering igjen, slik at 15 parkeringsplasser blir stående tomme igjen. Uforståelig!

Tirsdag denne uka kommer Norsk Kulturarv på besøk. De synes vi har mye spennende på gang med kulturminne-satsinga (KulMin) og «Perler på en snor». Vi ønsker da å vise fram blant annet Kystens Arv, Rein, Refsnes og Råkvåg – og fortelle om alle de andre perler vi har på denne turen.

Onsdag er det generalforsamling i «Kysten er klar» og FosenKraft.

Torsdag er det møte i kommunestyret med totalt 13 saker. En stor del av møtet er viet kommuneøkonomien. Rissa Utvikling hadde i 2013 et overskudd på 416 tusen kroner, Rissa kommune tilsvarende overskudd på 1,63 millioner. Tertialrapporten gir et mindre underskudd hittil i år, men prognosen ut året er ikke så god. Økonomi- og handlingsplan for perioden 2015-18 legges fram i møtet. Vi får en utredning om oppvekstsenter ved Fevåg/Hasselvika skole. Forslag til endringer på nye Åsly skole behandles. Her foreslås et nullspill, der auditorium kommer inn, gulvet i kjeller senkes 30 cm og skolens lagerareal utvides – mot at varmepumpe trekkes ut.

Sceneteknisk anlegg og Bojer rom må finansieres med midler fra fylkeskommunen.

Fredag er det styremøte i Fosen Regionråd i Roan, der blant annet kommunestruktur, digital døgnåpen forvaltning og utdeling av utviklingsprisen for Fosen 2013 står på programmet.

Comments are closed.