Ordførerens info uke 25

16 jun

Tirsdag forrige uke var Norsk Kulturarv på besøk. Kystens Arv, Rein, Refsnes og Råkvåg var blant det vi rakk å vise fram. De var imponert, og uttalte: I Rissa tenker de nytt. De har merka kulturminner med QR-koder. Når du scanner inn dette via kamera på telefonen får du dramatiserte fortellinger på video om historia bak hvert enkelt kulturminne.

Onsdag var det generalforsamling i «Kysten er klar» og FosenKraft. Rissa kommune eier 20 % i Fosenkraft, og selskapet hadde i 2013 et godt år med et overskudd på 10,45 millioner.

Torsdag var det møte i kommunestyret med totalt 13 saker. En stor del av møtet ble viet kommuneøkonomien. Rissa kommune fikk i fjor et overskudd på 1,63 millioner, etter et meget tøft år der budsjettet ble redusert med 20,3 millioner. I ettertid er det greit å konstatere at det måtte til.

Økonomi- og handlingsplan for perioden 2015-18 ble lagt fram i møtet. I forordet står det at «Rissa kommune må gjøre flere grep for å oppnå en sunn og bærekraftig økonomi framover. Kommunen har fortsatt en differanse mellom disponibel inntekt og kostnader som påløper. Innovasjon med nytenking og kreativitet er nødvendig…».

Det ble vedtatt å ikke starte oppvekstsenter ved Fevåg/Hasselvika skole. Barnehagen blir i Fevåg, men bygget skal selges med avtale om at barnehagen får leie.  Noen endringer ble vedtatt på nye Åsly skole. Blant annet skal det inn et auditorium som rommer ca 90 personer. Det hele var en del av et nullspill, slik at de totale kostnadene ikke ble økt. Sceneteknisk anlegg og Bojer rom må finansieres med midler fra fylkeskommunen. HLTM sitt forslag til omklassifisering av kommunalt vegnett til privat drift ble ikke vedtatt. I formannskapsmøtet før kommunestyremøtet ble det vedtatt å gi 20 tusen til P5 Fosen, 5 tusen til kreftløpet, 15 tusen kroner til Rissa Ungdomslag (deltakelse på Norsk Amatørfestival 2014) og 5 tusen til Rissa Pensjonistforening (Eldres dag).

På torsdag kveld ble kreftløpet i Rissa arrangert. På de 3 årene løpet har vært, har arrangementet gitt i overkant av 110 tusen kroner til Kreftpoliklinikken. En stor takk til Øyvind Blomli, hotellet, sponsorer og alle de andre støttespillerne.

Fredag var det styremøte i Fosen Regionråd i Roan, der blant annet kommunestruktur, utdeling av utviklingsprisen for Fosen 2013 til Fosen Tools – og de videregående skolene stod på programmet.

Lørdag var jeg i møte med Jan Tore Sanner på Frosta. Kommunereformen var ett av temaene, og vi diskuterte hvordan innbyggerne best involveres, hvordan det er tenkt i forbindelse med folkeavstemming/borgerundersøkelse, tidsplaner og spørsmål om arbeidsgiveravgift ved kommunesammenslåing.

Mandag denne uken er det møte i Rissa Utvikling. 7 søknader skal behandles, samt en drøfting av budsjettet for 2015. Tirsdag er det møte med MIST om nytt kulturbygg på Kystens Arv – og møte med Sør-Trøndelag fylkeskommune om EU-prosjektene vi jobber med.

Onsdag skal vi på bedriftsbesøk på Marin Harvest sitt anlegg på Stadsbygda og på NorYards Fosen. Torsdag er det formannskapsmøte. Her skal det diskuteres en del salg av bygg og tomter: Guri Kunna-bygget, eldrebolig i Fevåg, tomt til Tryllefløyten Musikkbarnehage og en mindre eiendom i Fevåg. Avhending av eiendommen Fevåg fiskerihavn kommer også opp som sak – i tillegg til at kommuneplanens samfunnsdel 2014-2016 og utredning kommunesammenslåing Rissa og Leksvik skal drøftes.

Fredag møtes Trondheimsregionen. Her skal det drøftes saker som: kommunereform, logistikk-knutepunkt/godsterminal for Trondheimsregionen, styrking av de lokale næringsforeningene og samarbeid skole – næringsliv.