Ordførerens info uke 26

23 jun

Forrige uke startet med møte i Rissa Utvikling. Totalt 9 søknader ble behandlet – og vi drøftet hvordan vi skal få til et godt budsjett neste år – slik at vi får på plass langsiktighet for de som jobber der – og størst mulig aktivitet for næringsutvikling og landbruket vårt. Det har vi stor tro på at vi skal klare!

Onsdag var vi på bedriftsbesøk på Marin Harvest sitt anlegg på Raudberget. Utrolig spennende å høre om hvordan de erstatter berggylt med medisinering for å bli kvitt lakselus. Senere blir det også forsøk med oppdrett av Rognkjeks med samme formål. De har utrolig spennende planer framover, og vi avtalte nytt møte for å drøfte dette videre.

Torsdag var det formannskapsmøte. Foreløpig utredning for kommunesammenslåing Rissa og Leksvik ble diskutert. Dersom de kommunene slår seg sammen, vil vi få 20 millioner til å dekke engangskostnader, 5 millioner i reformstøtte og vi vil beholde inndelingstilskudd som to kommuner i 15 år etter sammenslåingen, før nedtrapping (Ca 21 millioner for Rissa og Leksvik). Mye av diskusjonen i formannskapet gikk på hvordan man skal involvere innbyggerne på best mulig måte, og hva som er realistisk tidsplan i prosessen.

Samfunnsdelen ble behandlet, og vil om noen uker bli lagt ut til høring i perioden 7. juli – 1. september. Det var 4 tilbydere på Gammelbanken. I løpet av få dager vil avgjørelsen bli kunngjort. Pris og bruk til allmennyttige formål ble likt vektlagt i avgjørelsen. Eldreboligene i Fevåg legges ut for salg med forutsetning om leieavtale for Fevåg barnehage. Eiendommen selges til høystbydende gjennom vanlig prosedyre for budrunder. Formannskapet selger tomt til Tryllefløyten Musikkbarnehage til kostpris, 141 kroner per kvadrat. Ellers ble det vedtatt at Messebygget med kjøkken på Hysnes legges ut for salg så fort som mulig, med de leieavtaler som foreligger. Huset selges til høystbydende.

Fredag møttes Trondheimsregionen. Også der stod kommunereformen på programmet. 21-22/8 skal alle formannskapene i Trondheimsregionen møtes – for å diskutere og få mer informasjon om dette. Vi fikk siste oppdaterte informasjon om logistikk-knutepunkt/godsterminal for Trondheimsregionen, og andre saker var: styrking av de lokale næringsforeningene og samarbeid skole – næringsliv. Etter møtet var det seminar om luftfart, der blant andre SAS og Norwegian ved Kjos fortalte om hvordan fly mønstret ut fra Værnes blir i fremtiden: Flere direktereiser, og færre turer der man må mellomlande i Oslo. Positivt!

Søndag var det Klosterdag på Rein, en flott dag med mange arrangement for store og små. En utrolig flott forestilling med Rut Tellefsen som Kristin Lavransdatter – og mange flinke, lokale skuespillere.

 

Vi merker nå godt nedbemanningen til NorYards på arbeidsledighetsstatistikken vår. Opp fra 2,9 prosent i april til 4,1 i mai. Sist verftet hadde lite oppdrag – i starten av 2011 var vi helt oppe i 6,8 prosent ledighet. Vi får håpe vi ikke kommer så høyt denne gangen. Det er i alle fall viktig å utnytte tiden framover til nyttig kompetanseheving og opplæring ved bedriften. Torsdag var vi i møte på NorYards – der vi sammen jobber for å få på plass et omstillingsprosjekt med dette for øye – sammen med Kværner Verdal, Innovasjon Norge og NAV.

Denne uka er stort sett satt av til arbeid med EU-prosjektene våre – som knyttes opp mot næringslivet. Vi skal på Nordsjøkonferansen for å lære mer om hvordan vi skal rigge våre prosjekt – og hvordan vi får mest mulig nytte av dem. Vi møter også NorYards og SINTEF Fiskeri og havbruk AS før vi drar på konferansen.