Ordførerens info uke 28

7 jul

I forrige uke var det møte i HLTM. Der ble det vedtatt å sende forslag til reguleringsplan for Rissa brann- og ambulansestasjon ut til offentlig ettersyn/høring.

Hovedutvalg for landbruk, teknisk og miljø vedtok også å legge forslag til reguleringsplan for Ålmo næringsområde ut til offentlig ettersyn/høring.

Servi Cylinderservice fikk godkjent sin søknad om oppføring av 3 tilbygg til sine industrilokaler på til sammen 1469 m².

I tillegg ligger Kommunedelplan for fylkesveg 717 Stadsbygd – Vemundstad og områderegulering for Hasselvika sentrum og Hysnes til høring og offentlig ettersyn nå i sommer.

Forrige uke tilbrakte jeg på Storsjøcup i Østersund. Totalt hadde Rissa med 8 fotballag i forskjellige aldersgrupper. En flott uke med mye idrettsglede – og ungdommer som oppførte seg eksemplarisk.

Denne uken blir det noen bedriftsbesøk, vi jobber videre med EU-prosjekt, og det blir et møte med Stjern/Bakøy om nyskolen.

Førstkommende lørdag er det Hasselvikadagen, familiedag med masse aktiviteter for store og små – og kveldsarrangementet med Sie Gubba. Arrangør er Hasselvika Idrettslag og Hasselvika Skolekorps. Håper mange stiller opp!