Ordførerens info uke 29

14 jul

I forrige uke kom endelig versjon av kommunebarometeret. Kommunebarometeret er en sammenlikning av landets kommuner, basert på til sammen 127 nøkkeltall. Hensikten er å gi en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen driver. Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrås Kostra-database, endelige tall for 2013, Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Grunnskolenes informasjonssystem, Folkehelseinstituttets kommunedatabase og Kommune-proposisjonen 2014. Den foreløpige utgaven kom i mars, og ga en 33. plass til Rissa. Den endelige utgaven gir litt bedre plassering: 22.

Rissa har derved passert 182 kommuner på 2 år. Rissa gjør det bedre på viktige områder som skole, omsorg og økonomi. På skole, fra 165. plass i 2012 til 72 i 2014, på pleie og omsorg fra 317 til 51. plass, og på økonomi fra 338 til 131. plass. Blant de andre kommunene på Fosen gjør også Osen det godt, mens Ørland ligger nederst.

Forrige uke ble brukt til bedriftsbesøk, blant annet var vi innom Bilhjelp 1 AS som ble Gasellebedrift for tredje gang i 2013. Det er vi utrolig stolt av. Det er svært få i landet som klarer dette tre år på rad.

Ellers var det møte med Stjern/Bakøy om nyskolen – der framdriftsplan var et viktig tema. Ser ut til å bli et greit og godt samarbeid.

Lørdag var det Hasselvikadagen, en flott familiedag med masse aktiviteter for store og små – i strålende vær.

Denne uken er det et kort formannskapsmøte for å behandle klage på salg av Gammelbanken. Det er også generalforsamling i Prebio på tirsdag. Ellers ser det ut til å bli en rolig uke.