Ordførerens info uke 30

21 jul

På Haugamyra ligger det en avdeling i selskapet PreBio, som driver med laboratorieanalyser og teknisk prøving. Tirsdag i forrige uke var det generalforsamling i Prebio, der det ble vedtatt å fusjonere med selskapet KystLab AS – med hovedkontor i Molde. Fusjonen gir en mer slagkraftig virksomhet. Fosen Regionråd er deleier i selskapet, og jeg fortsetter i styret også i det fusjonerte selskapet.

Tirsdag var det også et telefonmøtemøte om klager på salg av «Gammelbanken». Der ble det bestemt at klagene ikke tas til følge, og at formannskapet forutsetter at ¼-del av «Gammelbanken» fortrinnsvis i 1. etg. leies ut til allmennyttige formål.  Vi ønsker å møte Frivilligsentralen, Kunstforening etc, for å finne egnede tilleggslokaler for deres behov framover.

Rissa kommune skal revidere sin kommunale trafikksikkerhetsplan. I 2013 ble det foretatt en rullering av gjeldende plan for perioden 2009-2012, med oppdatering av målsettinger, strategier, supplering av fokusområder og revidert handlingsplan for perioden 2013-2014. Handlingsplanen har omfattet lærings- og holdningsskapende tiltak i tillegg til fysiske trafikksikkerhetstiltak. Høring av planprogram varer til 1. september.

Messebygget på Hysnes i Hasselvika ligger ute for salg. Bygget er på 926 m². Mandag 18. august klokken 10.00 blir det visning.

Ellers jobbes det for fullt med nye boligfelt rundt sentrum. Både Høgåsmyra og Malenaaunet. Kommunen vil stå for reguleringa på begge plasser, samtidig som det jobbes parallelt med grunneiere og potensielle utbyggere.

Rissa kommune har nå tatt over havna i Fevåg. Det åpner for nye muligheter. Havna har et stort potensiale for å få til nye småbåtplasser. Rett over ferien vil Rissa kommune kalle inn til møte med båtforening og andre interessenter.

Torsdag til søndag denne uken er det «Råkvåg anno 1930», med mange aktiviteter. Blant annet del 4 i «Livet på felgen» med Stjørna Teaterlag, «Flyktningelosen». Anbefaler alle å ta turen til Råkvåg!