Onsdag 10/4

10 apr

Følgende står på programmet onsdag: Møte i styringsgruppa – Ny skole Fosenprisen på Ørlandet

Tirsdag 9/4

10 apr

Følgende på programmet tirsdag: Møte om Kystens Arv/Raudberget Møte i Arbeidsutvalget Fosen regionråd. Møte om hyttefelt/vann i Fevåg    

Torsdag 4/4

5 apr

Torsdag var det kommunestyremøte med følgende på programmet:  TrønderEnergi AS Hysneseiendommen Årsresultat 2012 Lovlighetskontroll av vedtak om Framtidas Skole. Planprogram for fv 717 Stadsbygd kirke – Vemundstad – Rørvik Nybygg Oppfølgingstjenesten Status nedbemanning Etablering av Rissa Invest AS Rissa – … Read More »

Tirsdag 2/4

1 apr

Tirsdag er det følgende på programmet: Møte med rådmann Seremoni med bytte av sjef ved Ørland Flystasjon Møte med Buestiftelsen Møte med Rissa vgs Møte på Itab om arbeidsgiveravgift Åpent informasjonsmøte om Stadsbygd skole