Tirsdag 11/6

11 jun

Tirsdag er det følgende på programmet: Morgenmøte om Hysnes Helsefort Styremøte i PreBio, Trondheim Møte med forsvaret om Hysnes Havn, Trondheim «I hundre for kvinner» – Feiring av stemmeretten, Heimtun

Mandag 10/6

11 jun

Følgende på programmet mandag: Mandagsmøte med rådmann Møte om framtidas helse- og omsorg Styremøte i Rissa Utvikling

Søndag 9/6

11 jun

Søndag var det møte om Siste Viking

Lørdag 8/6

11 jun

Lørdag var det møte med Nordelva-grunneierne.

Fredag 7/6

8 jun

Fredag var det temadag, der 75 personer deltok; enhetsledere og stab, mellomledere, hovedtillitsvalgte, plasstillitsvalgte, verneombud og formannskapet.

Torsdag 6/6

4 jun

Torsdag er det følgende på programmet: Dåp av MS STAVANGERFJORD ved BG Fosen Kongebesøk, Bjugn Formannskapsmøte med følgende saker: Salg av aksjer – TrønderEnergi AS Budsjettkorrigering våren 2013 Investeringsbudsjett 2013 – rapportering 1. tertial Overføring av ubrukte investeringsmidler fra 2012 … Read More »

Onsdag 5/6

4 jun

Onsdag er det følgende på programmet: Eiermøte TBRT, Trondheim brann og redning, Trondheim Dialogmøte angående budsjett 2014 og økonomi og handlingsplan Bedriftsbesøk BG Fosen

Tirsdag 4/6

4 jun

Tirsdag er det følgende på programmet: Fosen Regionråd, møte i AU Møte om Siste Viking Økonomimøte i effektiviseringsgruppen

Mandag 3/6

4 jun

Følgende på programmet mandag: Mandagsmøte rådmann Samarbeidsmøte politisk ledelse Leksvik, Åfjord og Rissa

Søndag 2/6

4 jun

Søndag var ”Europe as Moving Cultures”, et 2-årig EU-prosjekt innen voksenopplæring  på besøk i Rissa. De var på Rein og på Kystens arv. Her på Tinnarosen.