Ordførerens info uke 14

3 apr

Følgende saker vil jeg trekke frem denne uken: Formannskap, Fellesnemnd og styremøte i Trondheimsregionen. Mandag i forrige uke var det styremøte i Indre Fosen Utvikling på Servi. Vi behandlet årsberetning og regnskap for Rissa Utvikling KF 2016, budsjett for 2017, … Read More »

Ordførerens info uke 13

27 mar

Følgende saker vil jeg trekke frem denne uken: felles formannskapsmøte i Trondheimsregionen, styremøte i Indre Fosen Utvikling og Siste Viking. Kommende uke var det generalforsamling og medlemsmøte i Fosen Industriforum. Odd Inge Mjøen, kommende fylkesrådmann i Trøndelag fylke holdt foredrag: … Read More »

Ordførerens info uke 12

20 mar

Følgende saker vil jeg trekke frem denne uken: Felles formannskapsmøte i Trondheimsregionen, nettverkssamling i Byregionprogrammet og formannskapsmøte i Indre Fosen. Forrige uke var det strategisamling i Siste Viking, styringsgruppe for Mælan skole og møte med lag og organisasjoner om felles … Read More »

Ordførerens info uke 11

13 mar

Følgende saker vil jeg trekke frem denne uken: møte i fellesnemnda og studentoppgave Vikingbase. Forrige uke var det styremøte i Siste Viking mandag, tirsdag var det møte i fellesnemnda for Indre Fosen. Her vedtok vi reguleringsplanen for Åsheim boligfelt (ved … Read More »

Ordførerens info uke 10

6 mar

Følgende saker vil jeg trekke frem denne uken: Fosenbrua, Fosen Regionråd mot tvang og møte i fellesnemnda. Mandag var det møte i partssammensatt utvalg – der vi gikk i gjennom sakene til fellesnemnda 7. mars. Mandag ettermiddag hadde vi det … Read More »

Ordførerens info uke 9

27 feb

Følgende saker vil jeg trekke frem denne uken: Møte med Sanner, formannskapsmøte og rådsmøte i Fosen Regionråd. Mandag møtte ordførerne på Fosen Kommunal- og Moderniseringsminister Jan Tore Sanner for å diskutere kommunestruktur på Fosen; der vårt tydelige budskap er at … Read More »

Ordførerens info uke 8

20 feb

Følgende saker vil jeg trekke frem denne uken: Møte med Sanner, Trondheimsregionen og formannskapsmøte. Fra sentralt hold økes innsatsen på tidlig innsats. Det betyr at Indre Fosen får mer penger til flere lærere på 1.-4. trinn. Nå er midlene fordelt … Read More »

Ordførerens info uke 7

13 feb

Følgende saker vil jeg trekke frem denne uken: første møte i ny fellesnemnd, uttalelse om fylkesmannens tilråding, UKM og hederskveld. Forrige uke var det tirsdag statusmøte med Museene i Trøndelag. Prosjektet går godt, og bygget vil stå ferdig i begynnelsen … Read More »

Ordførerens info uke 6

6 feb

Følgende saker vil jeg trekke frem denne uken: diskusjon om kommunestruktur, kulturuke og møte i felles kommunestyre (fellesnemnda). For tiden er det en diskusjon om fremtidig kommunestruktur på Fosen, utløst av at fylkesmannen onsdag kom med sin tilråding: «Fylkesmannens primære … Read More »

Ordførerens info uke 5

30 jan

Følgende saker vil jeg trekke frem denne uken: Idekonferanse Hysnes, designkontrakt Fosen Yard og første felles formannskapsmøte avholdt. Mandag og onsdag var jeg på Kommunal- og moderniseringsdepartementet sine konferanser på Hell og på Gardermoen, der jeg holdt foredrag om «Folkevalgtes … Read More »